Projects

1- Social Media as Catalyser for Cross-National Learning (Ülkeler Arası Öğrenme için Katalizör olarak Sosyal Medya). ERANET.RUS TÜBİTAK Projesi. 112K362. 2012. (Yürütücü).

Social Media toolkit : http://socialmediaforeducation.org/

2-  Teknoloji Destekli Öğretim Portalı. BAP Projesi. 2011. (Yürütücü)

Teknoloji Destekli Öğretim Portalı: http://teknoport.ankara.edu.tr/