Lec. Dilek DOĞAN

Ankara University
Department of Informatics
Phone: +90 (312) 214 13 50 / 6378
e-mail: dilek.dogan[at]ankara.edu.tr

 

EĞİTİM    

2013              HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  – Doktora

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2009-2012           HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  – Yüksek Lisans

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2004- 2009          BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – Lisans

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

İŞ DENEYİMLERİ  

2013-  ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Enformatik Bölümü – Öğretim Görevlisi

2011-2013 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Bilimleri Enstitüsü – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı – Araştırma Görevlisi

YÜKSEK LİSANS TEZİ   

Doğan, D. (2012). Üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamlarda harita kullanımının görev tamamlama süresine etkisi (The effect of using maps in three-dimensional multi-user virtual environments on the duration of task completion). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

YAYINLAR    

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayimlanan Makaleler

Bilgiç, H. G., Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türkiye’de yükseköğretimde çevrimiçi öğretimin durumu: İhtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri. Yükseköğretim Dergisi, 1(2), 80-87.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceeedins) Basılan Bildiriler

Bilgiç, H. G., Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Gelişen ve değişen üniversiteler ve Türkiye’de yüksek öğretimde çevrim-içi öğretimin durumu. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi. Yeni Yönelişler ve Sorunlar. 27-29 Mayıs 2011, İstanbul.

DOĞAN, D., KÜFREVİOĞLU, R., REİSOĞLU, İ., GÖKTAŞ, Y. (2010). Sanal ortamların eğitim amaçlı kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi. 5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Elazığ, Turkey

Doğan, D., Çınar, M., Duman, D., Yurdugül, H. (2011). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin iş ortamında psikolojik yıldırmaya (mobbing) ilişkin algı ve görüşleri.  5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Elazığ, Turkey .

Doğan, D., Tüzün, H., Dağhan, G., Altıntaş, A., Ilgaz, H., Özdinç, F., Kayaduman, H., Özpala, N. (2011). Uzaktan eğitimde ders tasarımı: Yüz yüze verilen bir dersin uzaktan eğitim sürecine hazır hale getirilmesi (Course design for distance education: Getting a class thought face to face ready for distance education). 5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Elazığ, Turkey.

Doğan, D., Duman, D. ve Seferoğlu, S. S. (2011). e-Öğrenme ortamlarında toplumsal buradalığın arttırılması için kullanılabilecek iletişim araçları. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11), 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceeedins) Basılan Bildiriler

Doğan, D., Bilgiç, H. G., Duman, D. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Frequency and aim of Web 2.0 tools usage by secondary school students and their awareness level of these tools. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 47, 540–551.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Seferoğlu, S. S., Doğan, D. ve Duman, D. (2011). Toplumsal buradalık algısı ve çevrimiçi ortamlarda bu algının arttırılması. B. B. Demirci, G. T. Yamamoto ve U. Demiray (Ed.) içinde, Türkiye’de e-öğrenme: Gelişmeler ve uygulamalar II, Bölüm 4, ss. 37-60. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 VERİLEN DERSLER    

2013-2014 Güz Dönemi – Bilgi ve İletişim Teknolojileri

2011- 2012  Bahar Dönemi – İleri Canlandırma Teknikleri

2011- 2012 Güz Dönemi – 3B Materyal Tasarımı

2010-2011 Bahar Dönemi – Bilgisayar 2