Kod Ders Adı Amacı T P Toplam
BİT101/102     2 1 3
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1 (ECDL Standart Sertifika) Dersin Amacı : Derste bilgisayar teknolojisinin temel kavramları, çalışma sistemi, temel bilgisayar donanım parçalarının özellikleri ve çalışma prensipleri, Windows işletim sisteminin özellikleri ve kullanılması, Internet ve yararlanma yolları ile e-posta kullanımı ve özellikleri anlatılacaktır. Microsoft Office programını oluşturan Word (Kelime işlemci), Excel (Hesap tablosu), Access (Veri Tabanı programı), Power Point (Sunum programı) ayrıntılarıyla verilerek günlük hayatta ve eğitim-öğretim sürecinde gerekli temel bilgisayar kullanım becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
   
ENF103/104     2 1 3
Bilgisayara Giriş (Windows) Dersin Amacı: Derste bilgisayar teknolojisinin temel kavramları, çalışma sistemi, temel bilgisayar donanım parçalarının özellikleri ve çalışma prensipleri, Windows işletim sisteminin özellikleri ve kullanılması, Internet ve yararlanma yolları ile e-posta kullanımı ve özellikleri anlatılacaktır. Microsoft Office programını oluşturan Word (Kelime işlemci), Excel (Hesap tablosu), Power Point (Sunum programı) ayrıntılarıyla verilerek günlük hayatta ve eğitim-öğretim sürecinde gerekli temel bilgisayar kullanım becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
   
ENF105/106 Bilgisayara Giriş (Linux)   2 1 3
Dersin Amacı: Derste bilgisayar teknolojisinin temel kavramları, çalışma sistemi, temel bilgisayar donanım parçalarının özellikleri ve çalışma prensipleri, Linux İşletim Sistemlerinin özellikleri ve kullanılması, Internet ortamı ve yararlanma yolları ile e-posta kullanımı ve özellikleri anlatılacaktır. Libre Office programını oluşturan; Writer (Kelime İşlemci), Calc (Hesap Tablosu), Impress (Sunum Programı) ayrıntılarıyla verilerek günlük hayatta ve eğitim- öğretim sürecinde gerekli temel bilgisayar kullanım becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
ENF107/108 Bilgisayara Giriş (MacOs)   2 1 3
Dersin Amacı: Derste bilgisayar teknolojisinin temel kavramları, çalışma sistemi, temel bilgisayar donanım parçalarının özellikleri ve çalışma prensipleri, MacOs İşletim Sisteminin özellikleri ve kullanılması, Internet ortamı ve yararlanma yolları ile e-posta kullanımı ve özellikleri anlatılacaktır. İWork Ofis programını oluşturan Pages (Kelime işlemci), Numbers (Hesap tablosu), Keynote (Sunum programı) ayrıntılarıyla verilerek günlük hayatta ve eğitim-öğretim sürecinde gerekli temel bilgisayar kullanım becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
ENF109/110 Enformasyon Okuryazarlığı   2 1 3
Dersin Amacı: Öğrencilerin sorun çözme ve karar verme aşamasında enformasyonun gereksinim olduğunun bilincine varmaları, gereksinim duydukları enformasyona etkili bir biçimde erişebilme, elde ettikleri enformasyonu değerlendirebilme ve kullanabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
  ASP.NET Web Programlama   2 1 3
ENF201/202 Dersin Amacı: Derste sunucu taraflı yazılım geliştirirken aynı zamanda istemci tarafında kontroller hazırlayarak dinamik içeriğe sahip web uygulamalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Derste ASP.NET programlama dili olarak C# seçilmiştir. C#a girişle birlikte .NET platformu tanıtılmaktadır. ASP.NET web form elamanlarının özellikleri, kullanımı ve olayları, nesnelerin veritabanı bağlantıları ve kontrolü anlatılacaktır. Ders aşağıda belirtilen içeriğe ek olarak her bir öğrencinin kendi geliştireceği bir web uygulaması projesi ile bitirilir.
   
  Matlab   3 1 4
ENF203/204 Dersin Amacı: Bilgisayarın bileşenleri, hafıza, işlem ve depolama organizasyonu; programlama mantığı, akış diyagramları; MATLAB ile programlamaya giriş; matris işlemleri, döngüler ve kontrol yapıları; fonksiyon dosyaları, hazır fonksiyonlar; dosya giriş-çıkış işlemleri, grafik işlemleri.
   
  PHP ile Web Programlama   2 1 3
ENF205/206 Dersin Amacı: Derste HTML dosya yapısı, HTML tagları, PHP ile çalışabilmek için gerekli programların yüklenmesi, PHP’nin programlama yapısı, veri tipleri, değişken tanımlamaları, PHP’de kullanılan aritmetiksel ve mantıksal operatörler, diziler, kontrol ve döngü deyimleri, tarih, matematik karakter kümesi fonksiyonları, PHP’de Form elemanlarındaki verilerin işlenmesi, Çerez ve oturum yönetimi işlemleri, klasör ve dosya oluşturma işlemleri ile PHP’de MYSQL veritabanı kullanımı konuları anlatılmaktadır.
   
  C# Programlama Dili   3 1 4
ENF207/208  
  Dersin Amacı: C# programlama dilini kullanarak Programlama Bilgisi Kazandırmak.
ENF209/210 Sosyal Yazılımlar   2 1 3
Dersin Amacı: Bu derste bireylerin farklı amaçlar için kullandıkları sosyal yazılımları, özelliklerini ve kullanım amaçlarını incelenecektir. Yaygın kullanılan sosyal yazılımlar ve ağlara ilişkin bilgi edinecek, Blog, Wiki, Forum, Sohbet, Facebook, Flickr ve Twitter gibi farklı ortamlara ilişkin temel özellikler ve kullanım amaçları incelenecektir. Sosyal paylaşım ortamlarının günlük hayatta ve eğitim-öğretim sürecinde nasıl verimli kullanılacağı tartışılacaktır. Ayrıca grup çalışması şeklinde basit bir sosyal ağ yazılımı geliştirilecek ve kullanışlılığına ilişkin araştırma yapılacaktır. 
 
ENF305/306 Bilgisayar Ağları   2 1 3
Dersin Amacı: Bilgisayar ağlarının (LAN/WAN) temelleri, mimarileri, topolojileri ve donanım elemanlarını tanımak. Amaca uygun yerel ağı tasarlayabilmek. Geniş alan ağını kavrayabilmek. TCP/IP, OSI katmanlarını tanıyarak ağ iletişim ilkelerini kavramak. Ağ işletim sistemlerini kullanabilmek ve yönetebilmek.
ENF307/308 e-Öğrenme   2 1 3
Dersin Amacı: Bu derste e-Öğrenme konusundaki temel kavramlar, Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi, Türkiye'de ve Dünyada bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilir. e-Öğrenme teknolojileri ve bu süreçte kullanılan teknik ve yöntemler incelenir. e-Öğretim tasarımında yer alan bileşenler hakkında bilgi verilir ve İnternet ile e-Öğrenme sürecinde ders yazılımı geliştirmesi konularına değinilir. E-Öğrenme sürecinde eğitmen rolleri, öğrenci özellikler, sosyal yazılımlar ve e-değerlendirme gibi konular aktarılır.
 
ENF309/310 İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik   2 1 3
Dersin Amacı: Bu dersle; insan bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik temel kavramları, kullanıcı ara yüz prensipleri, kullanılabilirlik testleri, iş ve kullanıcı deneyimi ve analizi, arayüz tasarım yöntem ve teknikleri, arayüz tasarım hataları ile kullanıcı arayüzü değerlendirmesi konularında gerekli temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
ENF311/312 Mobil Uygulama Geliştirme   2 1 3
Dersin Amacı: Mobil cihazlar üzerinde uygulama geliştirme ve yayınlama süreçlerinin tanıtılması, mobil cihazlar ile uygulama geliştirmenin farkları, Mobil cihazlar için kullanılan aygıta özgü (native) ve platform bağımsız yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi, uygun yazılım geliştirme aracı ile bir uygulamanın geliştirilmesi.
Dersin Önkoşulları: Dersi seçmek isteyen öğrencilerin, web sayfası tasarımı (HTML, CSS, Javascript) ve temel programlama (şart ifadeleri, döngüler, veritabanı) bilgisine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca sürekli internet bağlantısına sahip bir PC ya da MAC bilgisayara sahip olmaları gerekmektedir. 
 
ENF313/314 Veritabani Yönetim Sistemleri   2 1 3
Dersin Amacı: Derste Veritabanı, veritabanlarının temel bileşenleri, veritabanı yönetim sistemleri ve ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri, iki tablo arasında ilişkinin nasıl olması gerektiği, MSSQL 2008 Express Veritabanı Yönetimi Sisteminin (VTYS) bilgisayara yüklenmesi, MSSQL 2008 Express’de veritabanı oluşturma, silme, adını değiştirme, tablo oluşturma, silme, tablonun adını ve yapısını değiştirme, tabloya veri girme, veritabanının yedeklenmesi, yedeklerin geri yüklenmesi, başka veri kaynaklardan veritabanına veri aktarılması, SELECT komutu ile sorgu ifadeleri yazılması, tabloların normalleştirilmesi, tablolar arası ilişkilerin tanımlanması, tabloların birleştirilerek bir bütün halinde gösterilmesi, CREATE, ALTER, DROP komutları ile veritabanı nesneleri oluşturup üzerinde değişiklik yapılmasını sağlayan sorgu ifadeleri yazılması, INSERT, UPDATE, DELETE ve TRUNCATE komutları ile tablolara veri girme, silme ve veriler üzerinde değişiklik yapmayı sağlayan sorgu ifadelerinin yazılması konuları anlatılacaktır. 
 
ENF401/402 Proje Yönetimi   2 1 3
Dersin Amacı: Proje yönetiminin, zaman, bütçe, kalite, insan ilişkileri, iletişim, müşteri tatmini, risk gibi değişik alanlarında kullanılan yöntem ve araçlarının başarıyla uygulanmasının öğretilmesi, proje planlaması ve planlama aşamaları (Başlangıç, Planlama, Uygulama, Kontrol ve Kapanış), planlamanın önemi, kapsam, bütçe ve zaman planlaması ve dengesi, farklı planlama yaklaşımları, örnek projelerin proje planlama yaklaşımları dikkate alınarak bir proje yönetim aracı ile geliştirilmesi.